Om SEBA

SEBAs primære opgave er at udrede og behandle børn og unge med seksuelt bekymrende og/eller krænkende adfærd. Indsatsen retter sig mod børn og unge op til 18 år.

SEBA er et tværfagligt team, som består af tre psykologer og en pædagog.
Vores faglige fundament er grundlagt gennem års erfaring med børn unge og familier inden for almen og specialområdet.

Målgruppen

Børn og unge er ansvarlig for ca. 1/3 af alle kendte seksuelle overgreb mod andre børn og unge. Børn og unge med seksuelt bekymrende og/eller krænkende adfærd er ikke en ensartet gruppe. De kan komme fra meget forskelligartede familiære og sociale forhold, og dansk forskning på området viser følgende.

Køn, alder og nationalitet

 • Ca. 86% er drenge.
 • Ca. 90% er af dansk oprindelse.
 • Gennemsnitsalderen ved første overgreb er ca. 11 år.

Bopæl og skole

 • Ca. 40% er anbragt uden for eget hjem.
 • Ca. 57% modtager specialundervisning.
 • Over 75% har oplevet mindst ét skoleskift.
 • Mere end 40% har oplevet mobning.

Opvækstvilkår

 • Ca. 70 % har været udsat for følelsesmæssigt omsorgssvigt.
 • Ca. 35 % har været udsat for seksuelle overgreb.
 • Ca. 40 % har været udsat for fysisk vold.
 • Ca. 43 % har været udsat for psykisk vold.

 Psykologiske karakteristika

 • Ca. 50 % er normalt (-godt) begavede.
 • Ca. 50 % er forsinkede i deres intellektuelle udvikling.
 • Ca. 75 % har tegn på opmærksomhedsvanskeligheder.
 • Ca. 80 % viser tegn på alvorlige følelsesmæssige vanskeligheder.
 • Ca. 20 % udviser symptomer på en autismespektrumsforstyrrelse. 
Print alle punkter

Del indhold