Om SEBA

SEBAs primære opgave er at udrede og behandle børn og unge med seksuelt bekymrende og/eller krænkende adfærd. Indsatsen retter sig mod børn og unge op til 18 år.

Børn og unge er ansvarlig for ca. 1/3 af alle kendte seksuelle overgreb mod andre børn og unge. Børn og unge med seksuelt bekymrende og/eller krænkende adfærd er ikke en ensartet gruppe. De kan komme fra meget forskelligartede familiære og sociale forhold, og dansk forskning på området viser følgende.

Køn, alder og nationalitet

 • Ca. 86% er drenge.
 • Ca. 90% er af dansk oprindelse.
 • Gennemsnitsalderen ved første overgreb er ca. 11 år.

Bopæl og skole

 • Ca. 40% er anbragt uden for eget hjem.
 • Ca. 57% modtager specialundervisning.
 • Over 75% har oplevet mindst ét skoleskift.
 • Mere end 45% har oplevet mobning.

Opvækstvilkår

 • Ca. 70 % har været udsat for følelsesmæssigt omsorgssvigt.
 • Ca. 35 % har været udsat for seksuelle overgreb.
 • Ca. 35 % har været udsat for fysisk vold.
 • Ca. 40 % har været udsat for psykisk vold.

 Psykologiske karakteristika

 • Ca. 50 % er normalt (-godt) begavede.
 • Ca. 50 % er forsinkede i deres intellektuelle udvikling.
 • Ca. 75 % har tegn på opmærksomhedsvanskeligheder.
 • Ca. 80 % viser tegn på alvorlige følelsesmæssige vanskeligheder.
 • Ca. 20 % udviser symptomer på en autismespektrumsforstyrrelse. 
Print alle punkter

Del indhold