Ny national organisering af enheder for børn/unge med seksuelt bekymrende adfærd

30. marts 2023
Pr. 1. januar 2022 blev organiseringen af indsatsen målrettet børn/unge med seksuelt bekymrende adfærd ændret.

Der findes nu en enhed i hver region, der fysisk er placeret og organiseret sammen med De Danske Børnehuse – kaldet Fønix Hovedstaden, Fønix Sjælland, Fønix Syd og Fønix Midt. SEBA vil fremover hedde SEBA-Fønix Nord.

JanusCentret har lukket behandlingsklinikkerne i København og Odense, men yder fortsat rådgivning, supervision, undervisning samt mediation i sager om børn/unge med seksuelle adfærdsproblemer samt deres ofre og familier.

Del indhold