Udredning

Den overgrebsfokuserede udredning danner grundlag for at finde den rette behandling og hjælp til barnet/den unge.

Inddragelse af barnet eller den unges netværk

Vi lægger stor vægt på at inddrage forældre og andre omsorgspersoner i barnet/den unges netværk i udredningen. Inddragelsen medvirker til, at vi opnår indsigt i barnet/den unges relationer og livsomstændigheder, og dermed får en øget forståelse for den seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd.  

SEBA vurderer ud fra den enkelte henvisning, hvor omfattende en udredning der er behov for. Udredningen kan bestå af:

  • Psykologisk testning
  • Klinisk interview
  • Observation af leg
  • Anamneseoptagelse
  • Interview
  • Risikovurdering
  • Traumescreening 
Print alle punkter

Del indhold