Behandling

SEBAs overgrebsfokuserede behandlingsforløb er målrettet børn og unge, der én eller flere gange har udvist seksuelt bekymrende og/eller krænkende adfærd.

De børn og unge, der tilbydes behandling er ud fra den forudgående udredning vurderet at kunne indgå i forløbet enten individuelt eller med inddragelse af netværket. Behandlingen er specialiseret og bliver tilrettelagt med hensyntagen til barnet/den unges særlige behov, funktionsniveau og kompetencer til at indgå i behandling. Omdrejningspunktet for behandlingen vil altid være barnet/den unges seksuelt bekymrende og/eller krænkende adfærd.

Formålet med behandlingsforløbet er, at:

  • Barnet/den unges seksuelt bekymrende og/eller krænkende adfærd ophører/minimeres.
  • Barnet/den unge får tilført viden om egen adfærd, ansvar og nye fremadrettede strategier og handlemuligheder.
  • Barnet/den unge kommer i bedre trivsel, såvel generelt som i forhold til udviklingen af en sund seksualitet.
  • Netværket får viden om, hvordan barnet/den unge på bedst mulig måde støttes og eventuelt skærmes fremadrettet.
Del indhold