Priser

Her kan du få et overblik over vores ydelser samt taksterne.

På finansloven ultimo 2017 blev det besluttet, at statens tilskud til SEBA udfases hen over de kommende år således, at SEBA med virkning fra 2021 er et takstfinansieret tilbud. 

Det vil betyde, at SEBA i perioden 2018-2021 gradvist indfaser takstbetalinger på vores katalogydelser. Det betyder også, at vi allerede pr. 1. juni 2018 vil opkræve en takstandel på 30% af de beregnede takster - (grundet reduktion i statstilskuddet for indeværende år).

Informationsbrevet vedr. takstfinansiering kan findes her

Del indhold