Priser

Her kan du få et overblik over vores ydelser samt taksterne.

På finansloven ultimo 2017 blev det besluttet, at statens tilskud til SEBA udfases hen over de kommende år således, at SEBA med virkning fra 2021 er finansieret udelukkende via takster. Det vil betyde, at SEBA frem til 2021 gradvist indfaser øget takst på vores ydelser.

SEBAs formål er at tilbyde hjælp til børn og unge med seksuelt bekymrende og/eller krænkende adfærd samt forebygge seksuelle overgreb mod børn og unge.Ligeledes har SEBA til formål at bibringe fagfolk viden om målgruppen og adfærden med henblik på forebyggelse og opkvalificering.

Henvisning til SEBA foregår via henvisningsskema som socialrådgiver udfylder og fremsender sammen med relevant materiale. Sagen bringes herefter på internt visitationsmøde, og efterfølgende kontaktes rådgiver for det videre forløb.

NB! Hvis ydelsen foregår uden for SEBAs lokaler, skal der påregnes betaling for transportudgifter efter statens takster samt transporttid: afregnes pr. time pr. oplægsholder.

Priser på SEBAs ydelser

Print alle punkter

 

 

 

 

Del indhold