Er du professionel

Har du professionel kontakt med børn og unge, der har udvist seksualiseret adfærd - eller er du i tvivl om, hvorvidt barnets/den unges seksuelle adfærd er naturlig og sund eller bekymrende og måske krænkende?

SEBA arbejder både med sager, hvor der er behov for en forebyggende og/eller kortvarig indsats og sager af alvorligere karakter, der kræver en større og mere langvarig indsats. Her kan du læse om vores ydelser rettet til såvel henvisende socialrådgiver som til forældre, professionelle netværk og til barnet/den unge.

Henvisning til SEBA

Det er barnet/den unges socialrådgiver, der kan henvise til SEBA. I samarbejde med socialrådgiveren vurderer vi, hvordan vi hjælper barnet/den unge bedst muligt. Hvis barnet/den unge ikke er i SEBAs målgruppe, vil der i stedet blive rådgivet om andre indsatsmuligheder.

Skriv sikkert til SEBA ved fortrolige oplysninger