Er du forælder?

Er du forælder til et barn, der har udvist seksualiseret adfærd - eller er du i tvivl om, hvorvidt dit barns seksuelle adfærd er naturlig og sund eller bekymrende og måske krænkende? Så er dit barn i SEBAs målgruppe.

Forældre til et barn med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd er ofte plaget af skyld og skam, og har tanker eller spørgsmål som det kan være svært at få talt om og få svar på, f.eks.: 

 • Hvorfor har mit barn seksualiseret adfærd?
 • Hvad kan jeg som forælder gøre for, at det ikke sker
  igen?
 • Hvordan får jeg tillid til mit barn igen?
 • Hvor meget skal jeg kontrollere mit barn?
 • Hvordan håndterer jeg situationen i familien
  og over for omgivelserne?
 • Er der risiko for, at mit barn bliver krænker som
  voksen?

SEBA arbejder både med sager, hvor der er behov for en forebyggende og/eller kortvarig indsats og sager af alvorligere karakter, der kræver en større og mere langvarig indsats. Indsatserne i SEBA vil typisk foregå med høj grad af forældreinddragelse.

Hvis du mener, at dit barn er i SEBAs målgruppe, og at I har brug for hjælp hos os, skal du i kontakt med en socialrådgiver i dit barns kommune. Socialrådgiveren kan henvise til SEBA, og sammen kan vi vurdere, hvordan vi hjælper dit barn og jer bedst muligt.

Du er også velkommen til at kontakte SEBA, hvis du har afklarende spørgsmål.

Del indhold